Politieke barometer

thumbnail

De politieke barometer is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door Ipsos Nederland. Dit marktonderzoeksbureau peilt eens per twee weken de meningen over de politiek. Hiervoor worden ongeveer duizend mensen ondervraagt via het internet. Deze groep van duizend mensen vormt een representatieve groep voor heel Nederland. In totaal zijn er veertigduizend mensen aangemeld bij Ipsos. Zo kan er worden afgewisseld met de groep mensen die ondervraagd worden voor politieke barometer.

Wat vertelt de politieke barometer
De politieke barometer geeft een goed beeld van de houding van Nederland ten opzichte van de politiek. Iedere twee weken wordt er gekeken hoeveel zetels een politieke partij zou krijgen, mochten er op dat moment verkiezingen zijn. Door deze hoeveelheid zetels te vergelijken met het werkelijke aantal zetels, kan je zien of de steun voor een bepaalde partij toeneemt, afneemt of gelijk blijft.

Ook wordt de steun voor een aantal specifieke politici gemeten. Onder andere de minister-president, de ministers en fractieleiders krijgen een cijfer van de ondervraagden. Ook de regering als geheel krijgt een cijfer toegekend. De politieke barometer heeft een flinke invloed op de politiek. Omdat de steekproeven van de politieke barometer erg representatief zijn, zullen politieke partijen er alles aan doen goed te scoren op de politieke barometer.

Steekproef politieke barometer
De groep waarbij de steekproef wordt uitgevoerd is representatief voor de complete Nederlandse stemgerechtigde populatie. Dit wil zeggen dat onder andere de leeftijd, sociale klasse, etniciteit, het opleidingsniveau en inkomen in deze groep sterk verschilt. Ook bestaat de groep voor 50% uit vrouwen en voor 50% uit mannen. Door de steekproef zo representatief mogelijk te maken, wordt de betrouwbaarheid van de proef gegarandeerd.

Eens per twee weken wordt een steekproef uitgevoerd voor de politieke barometer. In de resultaten van een steekproef worden voor 25% ook de resultaten van de vorige proef meegenomen. Hierdoor is de uitslag betrouwbaarder. In de verkiezingstijd wordt het aantal metingen opgevoerd. In de weken vlak voor de verkiezingen wordt meerdere keren per week een meting uitgevoerd. Onderdeel van de politieke barometer is in deze tijd ook een uiteindelijke prognose van de verkiezingsuitslag.

Een meting voor de politieke barometer loopt meestal van dinsdagmiddag tot donderdagochtend. Het voordeel hiervan is dat op ieder moment van de dag de enquête kan worden ingevuld door deelnemers. Zo wordt voorkomen dat het moment van de dag waarop de enquête wordt ingevuld eventueel invloed heeft op de uiteindelijke uitslag van een meting.

Geef een reactie

Back To Top