Erfenis verdelen

thumbnail

Een goede verdeling kan lastig zijn
De dood van een bekende of geliefde is tragisch. Het rouwproces zal tijd in beslag nemen. Echter moeten er ook praktisch zaken worden geregeld, ook al staat je hoofd daar niet naar. Het verdelen van de erfenis is bijvoorbeeld een lastig verhaal waar veel bij komt kijken.

Wie zijn de erfgenamen?
Het lastigste is misschien wel de overeenstemming die moet worden bereikt met alle belanghebbenden. Vaak zijn de erfgename van de overleden reeds aangewezen in het testament. Het komt ook wel voor dat dit niet het geval is. In dat geval bepaalt de wet. De partner en de kinderen komen als eerste in aanmerking voor de erfenis. Wanneer er geen nakomelingen zijn of er geen partner is, kunnen andere naaste familieleden aan bod komen.

Verdelen van de bezittingen
Zodra bekend is wie de erfgenamen zijn, moeten de bezittingen over hen worden verdeeld. Soms is er al een bepaalde verdeling bekend in het testament. Dat vergemakkelijkt de situatie. De executeur van het testament kan zich in dat geval aan de wensen van de overledene houden. Nabestaande kunnen dan wel ontevreden zijn over de verdeling, maar zij zullen er toch mee akkoord moeten gaan.

Een gelijke verdeling
Wanneer er geen duidelijke verdeling is vastgelegd, dient de familie zelf te beslissen war er met de bezittingen wordt gedaan. Wanneer de nalatenschap een zekere waarde bezit, kan er een taxateur worden ingehuurd die deze waarde vastlegt. Er kan vervolgens in samenspraak worden besloten om de spullen ofwel te verdelen ofwel te veilen. Het veilen van de spullen en vervolgens een gelijke verdeling van de opbrengst zal het meest probleemloos zijn. Echter kan het ook zijn dat de erfgenamen de nalatenschap graag zelf willen houden, bijvoorbeeld omdat bepaalde spullen een emotionele waarde bezitten. In dat geval moeten zij er onderling uitkomen wie wat mee naar huis neemt. Dit kan problemen opleveren. Hoe hecht een familie ook is, zodra er onenigheid over bezittingen ontstaat kan het erg vervelend worden.

Geven en nemen
Het is van belang dat de erfgenamen hun wensen duidelijk aangeven. Zij kunnen bijvoorbeeld een lijstje maken van de spullen die zij graag willen hebben. Wanneer blijkt dat meerdere mensen dezelfde spullen willen hebben, kan er een onderhandeling starten. Krijgt de één de mooie spiegel, dan heeft de ander recht op de mooie kast. Het is een kwestie van geven en nemen. Hebberigheid zet alleen maar kwaad bloed en dat wil je niet hebben in je familie.

Geef een reactie

Back To Top