Wat moet je als ondernemer doen bij ziekteverzuim?

Wat moet je als ondernemer doen bij ziekteverzuim?

Verzuim op de arbeidsmarkt betekent dat een werknemer weigert te werken of vaak niet verschijnt op werk. Dit kan voor de persoon in kwestie leiden tot verlies van loon, verlies van werkgelegenheid of andere consequenties. Voor de werkgever is het ook een vervelende situatie. Verzuim verstoort het werkproces en kan leiden tot verlies van inkomsten.

Om ervoor te zorgen dat verzuim tot een minimum beperkt blijft, zijn er verschillende wetten en regels in Nederland. Deze wetten kunnen zijn voor speciale omstandigheden, zoals ziekte, maar ook in het geval van onwettig verzuim. Arbeidsomstandighedenwet, de ziektewet en re-integratie en zijn hier slechts enkele voorbeelden van.

Redenen voor verzuim

Verzuim kan verschillende oorzaken hebben. Werknemers kunnen verzuimen door ziekte, verlof of andere omstandigheden. Soms is verzuim ongeoorloofd, wat betekent dat het niet is toegestaan ​​volgens de wet. Bijvoorbeeld als de werknemer zich niet aan de regels houdt of steeds te laat komt opdagen. In andere gevallen is verzuim toegestaan, maar de werkgever kan de werknemer alsnog begeleiden of verplichten om te re-integreren. Dit hangt af van de specifieke situatie. Als verzuim een probleem is op de werkvloer, kan het verstandig zijn om professionele hulp in te schakelen.

Geldige redenen

Er zijn situaties waarin verzuim begrijpelijk is. Zo kan een werknemer verzuimen door ziekte of door verlof op te nemen. Ook kunnen bepaalde privéomstandigheden een goede reden zijn om niet te komen werken. Zo kan iemand zware mentale problemen hebben, of kan iemand door een zwaar trauma of verlies in zijn privéleven verstoord raken. Dit kan allemaal leiden tot verzuim op de werkvloer.

Hulp inschakelen bij verzuim

Voor zowel werkgever als werknemer is het fijn om deze problemen op te lossen. In dat geval kun je kiezen voor verzuimbegeleiding. Dit is een soort begeleiding waarbij je samen met een professional kijkt naar de oorzaken van verzuim en manieren om dit op te lossen. Zo kan verzuimbegeleiding ervoor zorgen dat verzuim verminderd of zelfs stopt. Dit is natuurlijk goed voor iedereen. Een professional kan zo proberen deze problemen op te lossen, of om iemand te helpen bij het re-integreren binnen het bedrijf. Dit is een belangrijke stap om verzuim tegen te gaan. Soms is alleen verzuimbegeleiding niet genoeg en moet de persoon ook nog privé hulp krijgen bij zijn of haar problemen.