Wanneer zijn notarissen echt nodig?

Wanneer zijn notarissen echt nodig?

Er zijn diverse scenario's denkbaar waarbij een notaris verplicht is of op zijn minst het raadzaam is om een notaris in te schakelen. In de privésfeer kunt u denken aan een testament, een samenlevingscontract of de afwikkeling van de aanschaf van een huis. Zakelijk kan het zijn voor de oprichting van een Besloten Vennootschap, een Naamloze Vennootschap, een stichting of in sommige gevallen zelfs een samenwerkingscontract voor bijvoorbeeld een vennootschap onder firma

Notarissen in uw privéleven

Decennia lang schommelt het aantal huwelijken al. De ene keer gaan er weer meer mensen wel trouwen en de andere keer weer minder. Samenlevingscontracten zijn een goed alternatief voor als men niet wil gaan trouwen. Het is raadzaam om alles zo goed mogelijk vast te leggen en de notaris heeft daar veel ervaring mee en weet dus waar hij op moet letten en wat er in zo'n contract moet komen te staan om het wettelijk te maken.

Een testament is ook zo'n contract wat het beste via een notaris afgesloten kan worden. Hierbij geldt in grote lijnen hetzelfde als bij het samenlevingscontract. Als u wilt dat na uw dood alles volgens uw wensen verdeeld wordt dan is zo'n notarieel contract echt nodig. Sommige dingen zijn wettelijk niet mogelijk en zouden een testament ongeldig kunnen maken; een notaris weet u op deze punten te wijzen.

Notarissen en uw onderneming

Vaak begint een onderneming klein en start een ondernemer zijn bedrijf als eenmanszaak of vennootschap onder firma. Bij de eerste optie hoeft u natuurlijk niets vast te leggen, maar bij een vennootschap is het vaak aan te raden om onderling alles goed in een (notarieel) contract vast te laten leggen. Zodat er later bij meningsverschillen altijd terugverwezen kan worden naar het contract.

Groeit een onderneming hard dan is het vaak beter om een Besloten Vennootschap op te richten; a. bent u in de meeste gevallen dan niet meer persoonlijk aansprakelijk te stellen en b. u bent gewoon in loondienst bij uw eigen bedrijf. Voor de oprichting van een BV moet u een notaris inschakelen. Dat is wettelijk verplicht. U kunt dit op geen enkele manier zelf doen.