Wanneer is archeologisch onderzoek verplicht?

Wanneer is archeologisch onderzoek verplicht?

In Nederland is archeologisch onderzoek soms verplicht wanneer men gaat bouwen. Dit is in het belang van zowel de archeologen als de bouwers. De archeologen kunnen hun vak uitoefenen en de bouwers weten zeker dat ze niet iets vernielen wat van belang is voor onderzoek. Ook kom je zo meer te weten over de bodem waarop je gaat bouwen, wat natuurlijk handig is voor het maken en controleren van een bouwplan.

Wil je meer weten over archeologisch onderzoek in Nederland en wat hierbij komt kijken? In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.

Wanneer is archeologisch onderzoek van belang?

Archeologisch onderzoek is in Nederland verplicht als je gaat bouwen, als de grond is aangewezen als dubbelstemming Waarde Archeologie. Ook als het gaat om een archeologisch monument is dit het geval. Of archeologisch onderzoek verplicht is, hangt ook af van de diepte of de oppervlakte van de bodemingrepen in kwestie. De meeste gemeenten hebben een duidelijk beeld van de archeologische gronden in de regio, waardoor je snel kunt achterhalen of onderzoek noodzakelijk is. Is dit wel het geval? Dan kun je een archeologisch onderzoeksbureau inschakelen.

Wat voor onderzoek is er nodig?

Heb je een plan om te gaan bouwen of zijn er om andere redenen bodemingrepen nodig? Dan krijg je meestal via de gemeente te horen wat voor onderzoek je moet laten uitvoeren. Vaak is er minstens een bureauonderzoek nodig, met hierbij eventueel wat boringen in de grond ter controle. Lijkt de archeologische verwachting van deze locatie hoog te zijn? Of zijn er zelfs archeologische resten gevonden? Dan kan het zijn dat er meer onderzoek nodig is, aanvullend op dit vooronderzoek. Het kan zijn dat deze vindplaats hierna niet meer gebruikt mag worden om te bouwen, of dat deze eerst goed moet worden onderzocht en veiliggesteld.

Als bedrijf kun je de resultaten van het vooronderzoek in een rapport beschrijven, om dit te kunnen melden bij de gemeente. De kosten hiervan komen te liggen bij de initiatiefnemer van het (bouw)project. Het beste is om archeologisch onderzoek zo vroeg mogelijk uit te laten voeren. Zo kom je niet op het laatste moment voor verrassingen te staan tijdens het project. Archeologisch onderzoek heeft tijd nodig, dus wacht niet tot het laatste moment voordat je deze stappen gaat zetten.