Hoe werkt de Wet verbetering Poortwachter?

Hoe werkt de Wet verbetering Poortwachter?

Heb je een bedrijf met medewerkers? Dan is de kans aanwezig dat je ooit een keer te maken krijgt met de Wet verbetering Poortwachter. Hierin is namelijk wettelijk vastgelegd wat je als werkgever precies moet doen als het gaat om een werknemer die langdurig uitvalt. Hou je jezelf niet aan deze wet, dan kan dit vervelende gevolgen hebben. Hoe deze wet precies werkt? Dat kun je hieronder precies lezen!

Werknemer ziek

Als een werknemer zich ziek meldt, moet je als werkgever sowieso twee jaar het loon doorbetalen. Hiermee wordt er voorkomen dat er teveel mensen in de WGA komen, de Wet gedeeltelijk arbeidsgeschikten. In deze twee jaar moet een bedrijf zich houden aan de Wet verbetering Poortwachter. Deze wet houdt onder andere in dat je als werkgever actief moet zijn als gaat om de re-integratie van de werknemer. Met andere woorden; er moet worden gekeken naar de mogelijkheden om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Ook horen hier motivatiegesprekken bij, om de werknemer weer enthousiast te maken om weer aan de slag te gaan.

Stappen

De eerste stap is dat er een probleemanalyse moet worden gemaakt. Hierin wordt de situatie door een bedrijfsarts beoordeeld, die ook een advies kan geven op welke manier de werknemer het beste weer de draad op kan pakken. De volgende stap is dat er met de werknemer een plan van aanpak wordt gemaakt. Hierbij worden er ook concrete afspraken gemaakt, bijvoorbeeld dat de werknemer eerst een maand rust neemt, om daarna een aantal uren in de week te gaan werken. De derde stap is dat er voortgangsgesprekken worden gevoerd om de voortgang te bewaken. Hierbij is er ook regelmatig contact met de bedrijfsarts en wordt het plan van aanpak indien nodig aangepast. Ook kan er een positieve ontwikkeling zijn, waardoor er juist meer uren gewerkt kunnen worden. Aan het einde van het eerste jaar moet de re-integratie worden beoordeeld en moet er bepaald worden of er een aangepast plan van aanpak moet komen. Als werken nog steeds niet lukt, dan wordt dit aan het einde van het tweede jaar als zodanig vastgesteld. Hierbij moet er een verslag worden geschreven, dat wordt opgesteld door zowel de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Op basis hiervan gaat de UWV bepalen of de werknemer in aanmerking komt voor een uitkering? Heb je behoefte aan goede software om dit gehele traject te begeleiden? Kies voor Visma Verzuim, hiermee word je aan de hand genomen in dit hele proces, waardoor het je als bedrijf zo min mogelijk tijd en energie kost.