Afschrijving auto berekenen

Afschrijving auto berekenen

Afschrijving auto berekenen

Als ondernemer schrijf je alle bedrijfsmiddelen af over een bepaalde periode. Dit wil zeggen dat je de waardedaling van alle bedrijfsmiddelen meeneemt in de boeken. De meeste bedrijfsmiddelen, waaronder de auto, schrijf je af in vijf jaar tijd. Ook wanneer je al na drie jaar een nieuwe auto koopt moet je een auto in vijf jaar tijd afschrijven. Sneller afschrijven is overigens wel mogelijk volgens bepaalde regelingen. Hoeveel je afschrijft op een auto hangt van meerdere factoren af. Hoewel je in principe altijd een restwaarde overhoudt, is deze restwaarde bij het ene model hoger dan bij het andere. Ook het gebruik van de auto speelt hierin een rol.

Verschillen in afschrijving auto's

Hoeveel je afschrijft op een auto, hangt onder andere af van de zuinigheid van de auto. Over het algemeen verliezen grote auto's, zoals Chryslers en Chevrolets, het snelst hun waarde. Zo is de restwaarde van een Chrysler Grand Voyager na 36 maanden slechts 41% van de nieuwprijs. Daar tegenover staan de kleinere auto's en zuinige auto's. De Volkswagen Up! heeft na 36 maanden nog een restwaarde van maar liefst 69,4% van de nieuwprijs.

Deze percentages zijn gebaseerd op een gemiddelde kilometerstand en benzine als brandstof. Per auto zijn er dus altijd verschillen, ook tussen dezelfde automodellen. Hoe meer je rijdt, hoe meer je in de regel ook afschrijft. Een gemiddelde personenauto met gemiddeld gebruik heeft na de afschrijftermijn van vijf jaar nog een restwaarde van ongeveer 40 tot 50%.

Wanneer je een tweedehands auto koopt, zit de waarde van de auto uiteraard niet meer in de buurt van de nieuwprijs. Toch schrijf je ook een tweedehands auto in vijf jaar af. De restwaarde op de nieuwprijs na vijf jaar is bij tweedehands auto's stuk lager dan de 50% bij auto's waarvan je eerste eigenaar bent.

Berekenen afschrijving auto

Meestal schrijf je een auto op een lineaire wijze af. Dit wil zeggen dat je gedurende vijf jaar ieder jaar op de auto eenzelfde percentage afschrijft. De hoogte van dit percentage bepaal je op basis van het automodel, het verbruik en het type brandstof. Op diverse websites zijn overzichten te vinden van de waardevastheid van een auto. Is het gebruik van de auto gemiddeld, dan kun je deze lijsten meestal 1-op-1 gebruiken voor de afschrijving. Gebruik je de auto vaker of minder vaak dan gemiddeld, dan is het soms nodig om een correctie door te voeren.

Voorbeeld

Je koopt een auto voor € 30.000.-. Na vijf jaar heeft de auto een geschatte restwaarde van € 12.000,-. Je schrijft in vijf jaar € 18.000.- af, oftewel € 18.000,- / 5 = € 3.600,- per jaar. Dit komt neer op een afschrijvingspercentage van 12% per jaar.