Wat is UBO en hoe werkt dit?

Wat is UBO en hoe werkt dit?

Wat is ubo? Dit is de vraag die we vaak horen van onze bezoekers. UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owners'. Dit zijn mensen die eigenaar zijn en/of zeggenschap hebben wij een bedrijf of organisatie. Het is belangrijk voor bijvoorbeeld banken, om te weten wie de UBO's zijn van hun klanten, omdat dit hun helpt bij het voorkomen van fraude en witwassen.

Wie is de UBO van dit bedrijf?

We horen vaak van mensen dat ze niet weten wie hun UBO is, of dat ze denken dat ze geen UBO zijn. Dit is echter niet altijd het geval. Iedereen die eigenaar is of zeggenschap heeft over een bedrijf of organisatie, is een UBO. Dit betekent dus ook dat je UBO kunt zijn van een bedrijf waar je niet werkt of van een organisatie waar je geen lid van bent.

Wat moet ik doen als ik mijn UBO wil achterhalen?

Als je graag wilt weten wie jouw UBO is, dan kan je dit op verschillende manieren achterhalen. Je kunt bijvoorbeeld contact opnemen met het bedrijf of de organisatie waarvan je denkt dat jij de UBO bent. Ook kun je terecht bij de Kamer van Koophandel of het Handelsregister. Zij kunnen je helpen met het achterhalen van de UBO van een bedrijf of organisatie.

Hoe kan ik mijn UBO registreren?

Als je weet wie jouw UBO is, dan kan je deze persoon inschrijven in het Handelsregister. Dit kan je doen door een aanvraag in te dienen bij de Kamer van Koophandel. Je moet hierbij ook verschillende documenten aanleveren, zoals een legitimatiebewijs van de UBO.

Na inschrijving in het Handelsregister kun je ervoor kiezen om jouw UBO geheim te houden. Dit kan je doen door een verzoek in te dienen bij de Kamer van Koophandel. Je moet hierbij wel aan certaine voorwaarden voldoen, zoals het aantonen dat er sprake is van een gevaar voor de UBO als zijn of haar identiteit bekend wordt. Dit kan dus niet iedereen zomaar doen.

Hoe kan ik mijn UBO in het bedrijf wijzigen?

Als je UBO wilt wijzigen, dan kan je dit doen door een aanvraag in te dienen bij de Kamer van Koophandel. Je moet hierbij wel weer verschillende documenten aanleveren, zoals een legitimatiebewijs van de nieuwe UBO.