Wat is de reden waarom Pinksteren wordt gevierd?

Wat is de reden waarom Pinksteren wordt gevierd?

Pinksteren is een christelijke feestdag die jaarlijks wordt gevierd, maar wat is eigenlijk de reden achter dit feest? In dit artikel zullen we uitleggen waarom Pinksteren wordt gevierd en wat de betekenis ervan is. We zullen kijken naar de oorsprong van de feestdag, de gebeurtenissen die ermee worden geassocieerd en hoe het vandaag de dag wordt gevierd.

De oorsprong van Pinksteren

Het woord 'Pinksteren' komt van het Griekse woord 'Pentekostē', wat 'vijftigste' betekent. Dit verwijst naar de vijftigste dag na Pasen, de dag waarop Pinksteren wordt gevierd. Pinksteren heeft zijn oorsprong in het joodse feest Pesach, dat de uittocht van de Israëlieten uit Egypte herdenkt.

Het pinkstergebeuren

Het pinkstergebeuren wordt beschreven in het Bijbelboek Handelingen. Op de vijftigste dag na Jezus' opstanding uit de dood zaten zijn discipelen bij elkaar in een huis toen er plotseling een geluid uit de hemel kwam, als van een krachtige windvlaag. Vervolgens verschenen er tongen van vuur die zich op iedereen neerzetten. Daarna begonnen de discipelen in verschillende talen te spreken, geïnspireerd door de Heilige Geest.

De komst van de Heilige Geest

De gebeurtenissen op de dag van Pinksteren worden geassocieerd met de komst van de Heilige Geest. Volgens de christelijke leer is de Heilige Geest de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid, naast God de Vader en Jezus Christus de Zoon. De Heilige Geest wordt gezien als de helper en trooster, die de gelovigen inspireert en bekrachtigt in hun geloof.

De betekenis van Pinksteren

Pinksteren markeert dus de komst van de Heilige Geest en de vervulling van Jezus' belofte aan zijn discipelen. Het wordt gezien als de geboorte van de kerk en het begin van de verspreiding van het christendom. Het is een feest van inspiratie, bezieling en vernieuwing.

Het vieren van Pinksteren

Pinksteren wordt op verschillende manieren gevierd over de hele wereld. In veel kerken wordt er extra aandacht besteed aan de Heilige Geest en wordt er gezongen en gebeden om zijn aanwezigheid en leiding. Er worden vaak speciale diensten gehouden waarin de betekenis van Pinksteren wordt uitgelegd en waar de gelovigen worden aangemoedigd om de Heilige Geest in hun leven toe te laten.

Pinksteren en de kalender

Pinksteren valt ieder jaar op een andere datum, afhankelijk van de paasdatum. Aangezien Pasen elk jaar op een andere datum valt, wordt Pinksteren ook verschoven. Om de datum van Pinksteren te berekenen, wordt uitgegaan van de paasdatum en wordt er vervolgens 49 dagen (7 weken) opgeteld. De uitkomst van deze berekening is de datum waarop Pinksteren wordt gevierd.

Pinksteren in de toekomst

Als we kijken naar de data Pinksteren volgend jaar, kunnen we zien op welke datum deze feestdag wordt gevierd. Deze datum verschilt per jaar en kan helpen om Pinksteren in de toekomst te plannen. Zo kan het worden meegenomen in de jaarplanning voor kerkelijke activiteiten en vieringen.