Wat zijn de belangrijkste normen bij de aankoop van een tankdouche?

Wat zijn de belangrijkste normen bij de aankoop van een tankdouche?

Al jarenlang worden tankdouches gebruikt binnen diverse sectoren. Zo worden ze ingezet binnen de volledige (petro)chemische industrie, terwijl ze ook in scheepvaart, offshore en procesindustrie veelvuldig gebruikt worden. Logisch, want een tankdouche biedt veel voordelen. Zo kan het zowel buiten als binnen neergezet worden, terwijl het ook water levert in een aangename temperatuur. Hierdoor bestaat er geen risico op onderkoeling. De tankdouches die gekocht kunnen worden via Nedelko hebben een waterreservoir van 350 tot 2 duizend liter, terwijl ze ook aangesloten kunnen worden op de vaste waterleiding. Daarnaast kunnen ze tevens ingezet worden op locaties waar er geen toevoer van water aanwezig is. Er zijn daarnaast een paar belangrijke normen en andere zaken die je moet kennen bij het kopen van een tankdouche. 

Tankdouches

De tankdouches zijn erg breed inzetbaar. Toch zijn er een paar specifieke toepassingen waar ze echt enorm geschikt voor zijn. Zo kun je ze ideaal toepassen op plaatsen waar geen watervoorziening aanwezig is aangezien ze autonoom gebruikt kunnen worden. Is de watertoevoer onbetrouwbaar? Ook dan bieden de nooddouches met opslagtank een goede oplossing, wat tevens het geval is als warm water gewenst is maar niet aanwezig is. Oogdouches en nooddouches zijn voorgeschreven EHBO-installaties voor werkplekken waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Oogdouches worden gebruikt voor het spoelen van de ogen of voor het blussen en ontsmetten van gezichtsvelden van mensen in noodsituaties. Nooddouches worden gebruikt voor het blussen en ontsmetten van mensen in noodsituaties.

Tankoogdouches en tankveiligheidsdouches moeten voldoen aan DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-4:2009, DIN 12899-3:2009 en ANSI Z358.1-2009. Neem de specificaties van deze normen en voorschriften en eventuele andere van toepassing zijnde voorschriften in acht bij de aankoop van zo’n tankdouche. De installatie, inbedrijfstelling en het onderhoud mogen bovendien alleen worden uitgevoerd door een specialist in overeenstemming met de verstrekte instructies en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en de aanvaarde technische regels. De technische voorwaarden van

de lokale water- en energieleveranciers moeten worden nageleefd. Let op, want dit is onderhevig aan verandering. Werkzaamheden aan een elektrische installatie mogen in principe alleen door elektriciens worden uitgevoerd als de stroom is uitgeschakeld. Let hierbij ook op de relevante ongevallenpreventievoorschriften en voorschriften van de plaatselijke energieleverancier.

De normeringen

Volgens de normen DIN EN 15154-4:2009 en DIN 12899-3:2009 is drinkwater of water van gelijkwaardige kwaliteit vereist voor gebruik als oogspoelmiddel voor tankoogdouches en tankveiligheidsdouches. In dit opzicht moeten de tankoogdouches en tankveiligheidsdouches regelmatig worden gevuld met vers water, omdat verontreiniging het water anders onbruikbaar maakt voor oogspoeling of eerste hulp. Het interval voor het vervangen van het drinkwater moet door de gebruiker worden vastgesteld afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Gemiddeld moet het water wekelijks ververst worden. Al de tankoogdouches en tanknooddouches hebben een conserveermiddel als accessoire dat de opslagperiode van het verbruikte water verlengt tot 6 maanden. Als verwarming in het nooddouchesysteem is geïntegreerd, raden experts aan om de af fabriek ingestelde maximale watertemperatuur van +20 graden Celsius niet naar boven bij te stellen, omdat dit de kiemvorming zou bevorderen.