Zetels tweedekamer

thumbnail

Om de democratie op een goede manier ten uitvoer te brengen maken we in Nederland gebruik van twee kamers, namelijk de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. In elk van deze kamers zitten regeringsleiders die namens de Nederlanders beslissingen nemen. De leden van de Tweede Kamer worden direct door u als burger gekozen, voor de Eerste Kamer is een andere procedure van kracht. De Tweede Kamer telt 150 zetels, de Eerste kamer telt er 75. Het is niet zo dat er slechts 150 stoelen zijn in de Tweede Kamer, er is namelijk ook ruimte voor o.a. de voorzitter.

De zetels in de Tweede Kamer worden ingenomen door leden van politieke partijen, zoals de VVD en PVDA. De Nederlandse burgers (van boven de 18 jaar) beslissen hoeveel zetels elke partij krijgt, dit is namelijk afhankelijk van het aantal stemmen. Het aantal benodigde stemmen per zetel is niet bij elke verkiezingen hetzelfde, hiervoor is namelijk een kleine berekening van kracht. Het aantal benodigde stemmen per zetel is te berekenen door het totale aantal uitgebrachte stemmen op een verkiezing te delen door 150. De partij mag zelf beslissen aan welk partijleden ze de zetels toekennen, hier heeft het volk dus geen invloed op.

Op het moment dat één van de partijleden binnen de Tweede Kamer opstapt, dan vervalt niet meteen ook de zetel voor die partij. De partij heeft de mogelijkheid om een nieuw partijlid naar voren te schuiven om de zetel te bezetten. De hoeveelheid zetels per partij blijft hetzelfde, totdat er weer nieuwe verkiezingen plaatsvinden. Voor het nemen van beslissingen in de Tweede Kamer dient een meerderheid van de helft van het totale aantal zetels plus 1 te zijn. In totaal moeten dus 76 leden van de Tweede Kamer instemmen om een beslissing door te voeren. Beslissingen zoals wetsvoorstellen moeten ook nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer, dit heeft te maken net de scheiding der machten.

Geef een reactie

Back To Top