Werkgeversverklaring

thumbnail

Wanneer u een hypotheek aanvraagt, vereist de bank altijd een werkgeversverklaring. Ook bij sommige verzekeringen is een werkgeversverklaring nodig. Een werkgeversverklaring is een document waarin de werkgever een verklaring aflegt over de (toekomstige) inkomenssituatie van de werknemer. Een hypotheek is eigenlijk een lening. Je leent geld voor de aanschaf van bijvoorbeeld een huis. Dit bedrag moet periodiek worden afbetaald. Omdat dit altijd om erg grote bedragen gaat, heeft de bank zekerheid nodig. De bank moet er zeker van zijn dat u nu, maar ook in de toekomst, in staat bent uw betalingsverplichtingen aan de bank na te komen.

De werkgeversverklaring geeft de bank de nodige zekerheid. In de werkgeversverklaring staat namelijk informatie over uw loon en dienstverband. Daarnaast geeft de werkgever aan of hij de intentie heeft het dienstverband in de toekomst voort te zetten. Kort gezegd kan de hypotheekverstrekker in een werkgeversverklaring zien of u nu en in de toekomst in staat zult zijn om de hypotheek af te betalen.

Inhoud werkgeversverklaring
Er bestaan verschillende modellen van de werkgeversverklaring. Wij raden het model van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan. De werkgeversverklaring bestaat uit een aantal elementen. Allereerst wordt er gevraagd naar algemene gegevens van zowel de werknemer als werkgever.

Vervolgens wordt er gevraagd naar de aard van het dienstverband van de werknemer. Uit dit deel van de verklaring moet blijken wat voor type contract de werknemer heeft: voor bepaalde of onbepaalde tijd. Ook moet er worden aangegeven of de werkgever van plan is het dienstverband te beëindigen in de nabije toekomst. Tenslotte wordt in dit element gevraagd of de werkgever de intentie heeft om een contract van bepaalde tijd om te zetten in een contract van onbepaalde tijd als de werknemer blijft functioneren zoals dat op dat moment het geval is. Kort gezegd kan de hypotheekverstrekker hier zien of de hypotheekaanvrager nu en in de toekomst verzekerd is van een baan.

In het laatste deel van de werkgeversverklaring wordt gevraagd naar het inkomen van de werknemer. Hierbij moet niet alleen het basisloon worden gegeven, maar ook bijvoorbeeld overwerk en een eventuele vaste dertiende maand.

Rol werkgever bij werkgeversverklaring
Een werkgever is niet verplicht een werkgeversverklaring in te vullen. Normaal gesproken moet een werkgever wel een goede reden hebben om dit niet te willen doen. Door de werkgeversverklaring niet in te vullen, kan de werkgever het de werknemer namelijk onmogelijk maken om een hypotheek af te sluiten. Een reden om de werkgeversverklaring niet in te vullen kan bijvoorbeeld zijn dat de werkgever weet heeft van schulden of een gokverslaving van de werknemer.

Geef een reactie

Back To Top