Schenkingen 2015

thumbnail

Ieder jaar moeten we meer belasting gaan betalen.  Met ingang van 2015 wordt een schenking ook duurder. Je moet meer schenkbelasting gaan betalen en bepaalde vrijstellingen komen te vervallen.

De ontvanger betaalt
Bepaalde vrijstellingen maken het mogelijk om een belastingvrije schenking te doen. Echter wanneer het bedrag groter is dan de vrijstellingen moet er schenkbelasting worden betaald. De grootte van de vrijstelling hangt af van de ontvanger, het jaar van schenking en de besteding van de schenking. Wanneer er over een schenking schenkbelasting wordt geheven moet de ontvanger de belasting betalen.

Vrij van recht schenken
De schenker kan ook de belasting voor zijn/haar rekening nemen. Dit noemen we dan vrij van recht schenken. De belasting die normaal gesproken moet worden afgedragen wordt in dit geval ook een schenking. Hierover moet ook belasting worden betaald.

Schenken wordt duurder
In 2014 was het nog mogelijk om grote bedragen belastingvrij te schenken. Met ingang van 2015 is deze regel afgeschaft en zijn de schenkingsvrijstellingen beperkt. Dit geldt vooral voor schenkingen die gedaan worden aan een ander persoon dan je kind, of als je kind veertig jaar of ouder is.

Voordelig schenken
Wanneer je maximaal van de vrijstellingen gebruik maakt en grote bedragen bij een schenking over een aantal jaren spreidt hoef je het minste aan schenkbelasting te betalen.  Op deze manier kan je veel belasting besparen.

Vrijstellingen
In 2015 gelden de volgende vrijstellingen ( let op, deze bedragen kunnen jaarlijks worden aangepast): per kind: € 5.277, anderen ( ook partner en kleinkind): € 2.111, kind 18-40 jaar: €25.322. Dit kan zijn een eenmalige schenking voor de bijdrage aan een eigen woning of dure studie. De studie moet minimaal € 20.000 per jaar kosten. Kind 18-40 jaar: € 52,75. Over deze bedragen hoeft dus geen belasting betaald te worden. Hiervoor ben je dus vrij van schenkbelasting. Onderkant formulier

Schenkbelasting aftrekken in je belastingaangifte
In twee gevallen wordt een schenking gezien als een gift. Wanneer je een schenking doet aan een  Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Deze gift mag je aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Een notaris kan je hierover meer vertellen.

Een groot bedrag schenken
Heb je veel geld en wil je een groot bedrag schenken aan iemand maak dan gebruik van de belastingvrije schenking tot € 100.000. Deze schenking noemen ze ook wel de jubelton. De vrijstelling van de schenkbelasting is verruimd van € 51.407 naar € 100.000. Je kan dus tot maximaal € 100.000 belastingvrij schenken.

Geef een reactie

Back To Top