Rekenen op de basisschool

thumbnail

Wilt u uw zoon of dochter kunnen ondersteunen bij de soms lastige rekensommen als zij daar behoefte aan hebben? Zit hij of zij in groep 3, 4, 5 of 6? Zo volgt u wat zij leren tijdens de lessen rekenen op de basisschool:

Rekenen in groep 3
• De aandacht gaat in groep 3 uit naar het tellen van natuurlijke getallen tot de 100.
• In dit jaar wordt de stof van het jaar ervoor herhaald: tellen en terugtellen tot en van 20.
• De eerste sommen worden gemaakt door op te tellen en af te trekken.
• Het rekenen wordt uitgelegd in de algebraïsche formulering van “+”, “-“ en “=”.
• Ook wordt er gewerkt met tijd en geld. “Hoe laat is het?” “Hoe laat was het een uur geleden?” Verder: winkeltje spelen met alle euro munten … “hoeveel geld krijg ik terug?”

Rekenen in groep 4
Het wordt al snel ingewikkelder …

• De stof van het jaar ervoor wordt herhaald. Dan getallen ordenen van klein naar groot en andersom. “wat is kleiner, 8 of 5?”
• Het tellen wordt verlengd van 100 naar 1.000 en verder, want het decimale positie stelsel wordt eigengemaakt.
• Rijtjes leren, optellen en aftrekken (2 + 3 = 5, 9 – 5 = 4 etc.).
• Oefenen van rekensommen met getallen van twee en meer cijfers.
• Rekentafels uit het hoofd, zoals 3 x 6 = 18
• Deze tafels worden ook op computer geoefend. “Hoe geef ik opdracht om 9 te delen door 3?”
• Kennis van lengtes en gewicht: “Hoeveel meter zit er in 1 kilometer?”. “Wat is een ons?”
• Rekenen met tijd: “Hoe laat is het over een kwartier?”
• Hoe werkt de kalender?

… Maar rekenen op de basisschool is eigenlijk hartstikke leuk!

Rekenen in groep 5
• Meerdere getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen door rijtjes te maken.
• Staartdelingen maken
• Kommagetallen vermenigvuldigen met of delen door 10 over meervouden ervan.
• Breuken. “Hoe stel ik mij dat voor?” Denk aan het snijden van een taart. Tellers en noemers, getallen en kommagetallen als breuk schrijven.
• Rekenen met verschillende lengtematen en gewichten.
• Rekenen met geldbedragen, voor en achter de komma.

Rekenen in groep 6
Het rekenen op de basisschool groep 6 draait vooral om herhaling. De lessen uit voorgaande jaren worden opnieuw geoefend en vanzelfsprekend gemaakt (automatiseren zonder erbij na te denken).

• De uitkomst van de staartdeling controleren door te vermenigvuldigen
• Rekenen met meerdere kommagetallen door ze onder elkaar te schrijven.
• Gemengde breuken uitschreven en berekenen • Gewone breuken vermenigvuldigen

Geef een reactie

Back To Top