Categorie: Politiek

Politieke barometer

De politieke barometer is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door Ipsos Nederland. Dit marktonderzoeksbureau peilt eens per twee weken de meningen over de politiek. Hiervoor worden ongeveer duizend mensen ondervraagt via het internet. Deze groep van duizend mensen vormt een representatieve groep voor heel Nederland. In totaal zijn er veertigduizend mensen aangemeld bij Ipsos. Zo […]

Zetels tweedekamer

Om de democratie op een goede manier ten uitvoer te brengen maken we in Nederland gebruik van twee kamers, namelijk de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. In elk van deze kamers zitten regeringsleiders die namens de Nederlanders beslissingen nemen. De leden van de Tweede Kamer worden direct door u als burger gekozen, voor de […]

Back To Top