Categorie: Geschiedenis

Namaak of echt: Lijkwade van Turijn

De lijkwade van Turijn wordt bewaard in de Dom van Turijn in Italië. De lijkwade was van 19 april tot 24 juni 2015 te bezichtigen. De vorige keer was 5 jaar geleden. Door de kwetsbaarheid van het relikwie is er geen constante bezichtiging mogelijk. Het is nog niet bekend wanneer de volgende keer is dat […]

Slag bij waterloo

Zevende Coalitie In 1814 was Napoleon verbannen naar Elba, maar hij keerde 1 maart 1815 weer terug en installeerde zich opnieuw als keizer. Zijn oude vijanden konden zich dit niet verkroppen en verklaarde hem vogelvrij. Ze besloten Napoleon opnieuw aan te vallen Ze vormden de Zevende Coalitie. Deze Coalitie bestond uit twee legers, een Pruisisch […]

Back To Top