Carnaval 2016

thumbnail

Carnaval begint altijd zeven weken voor de Eerste Paasdag. Op zijn vroegst kan Carnaval beginnen op 1 februari en op zijn laatst 9 maart. Na carnaval wordt er door sommige mensen 40 dagen gevast.

Carnavalsdatum
In 2016 heeft Carnaval plaats van 7 februari tot en met 9 februari. Hieronder vind je een overzicht met de data voor de komende jaren: 2016
7 februari t/m 9 februari 2016                       Week 5 / 6

2017                26 februari t/m 28 februari 2017                   Week 8 / 9
2018                11 februari t/m 13 februari 2018                   Week 6 / 7
2019                3 maart t/m 5 maart 2019                               Week 9 / 10
2020                23 februari t/m 25 februari 2020                   Week 8 / 9
2021                14 februari t/m 16 februari 2021                   Week 6 / 7


Over Carnaval
Carnaval is van oorsprong een rooms-katholiek feest. Op 11 november, om precies te zijn om 11:11 uur, begint het carnavalsseizoen. De reden voor deze datum ligt bij het getal 11. Van oudsher is dit een getal van gekken en dwazen. Het feest zelf wordt drie tot vier maanden later gevierd en altijd drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. Het feest duurt van zondag tot en met dinsdag. Hierna begint de vastentijd, die veertig dagen duurt, tot Pasen. Van oudsher is Carnaval een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was om flink te eten. Gedurende de vastentijd diende een katholiek zich te beperken tot het minimaal noodzakelijke.

Ziekenbezoek
Carnaval is niet louter eten en feesten. Voor veel mensen staat Carnaval echter synoniem voor eten, feesten en zuipen, maar het feest behelst meer dan dat. De prinsen van de carnavalsverenigingen in Nederland gaan op ziekenbezoek bij plaatsgenoten die niet mee kunnen feesten. Dit soort activiteiten staan vergeleken met de festiviteiten wel minder op de voorgrond.

Carnavalsverenigingen
Veel zuidelijke plaatsen in Nederland, waar de meeste katholieken wonen, hebben allemaal een eigen carnavalsvereniging. Daarnaast zijn er in Nederland in vrijwel iedere provincie katholieke enclaves te vinden. De carnavalsverenigingen in deze plaatsen houden zich bezig met het organiseren van de carnavalsoptochten met praalwagens en andere feestelijkheden.

Geef een reactie

Back To Top